Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣo˧˧ɣo˧˥ɣo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣo˧˥ɣo˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

  1. Trói chặt.
    cổ tên gián điệp.

Tham khảo

sửa

Tiếng Apinayé

sửa

Cách viết khác

sửa

Cách phát âm

sửa

Từ nguyên

sửa

Danh từ

sửa

  1. Nước.
  2. Rận, chấy.