Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɔ̰ʔ˨˩ɣɔ̰˨˨ɣɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɔ˨˨ɣɔ̰˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

gọ

  1. (Đph) .
  2. Nồi đất nhỏ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa