Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɔ̰ʔ˨˩ɣɔ̰˨˨ɣɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɔ˨˨ɣɔ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gọ

  1. (Đph) .
  2. Nồi đất nhỏ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa