Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːj˧˧jaːj˧˥jaːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːj˧˥ɟaːj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

dai

 1. Bềndẻo, khó làm cho đứt, cho rời ra từng mảnh.
  Thịt trâu già dai quá.
 2. Bền, lâu, mãi không thôi, không đứt ra được.
  Dai sức.
  Nói daị

Tham khảo sửa

Tiếng Mangghuer sửa

Liên từ sửa

dai

 1. .

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Pa Kô sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

dai

 1. đài.
 2. sợi .