Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːj˧˥ja̰ːj˩˧jaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːj˩˩ɟa̰ːj˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

dái

 1. Như bìu dái.
 2. Củ con mọc cạnh củ cái ở một số cây.
  Dái khoa sọ.
 3. Gia súc đực đã lớn, chưa thiến.
  Chó dái.
  Bò dái

Động từ Sửa đổi

dái

 1. Kiêng sợ, kính nể.
  Khôn cho người ta dái, dại cho người ta thương. (tục ngữ)

Tham khảo Sửa đổi