Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sïŋ˧˧ ʨɨə̰ŋ˧˩˧ʂïn˧˥ tʂɨəŋ˧˩˨ʂɨn˧˧ tʂɨəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂïŋ˧˥ tʂɨəŋ˧˩ʂïŋ˧˥˧ tʂɨə̰ʔŋ˧˩

Từ nguyênSửa đổi

Sinh: sống; trưởng: lớn lên

Động từSửa đổi

sinh trưởng

  1. Đẻ ralớn lên.
    Nguyễn.
    Đình.
    Chiểu vốn là một nhà nho nhưng sinh trưởng ở đất.
    Đồng-nai hào phóng (Phạm Văn Đồng)

Tham khảoSửa đổi