Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ka̰ʔj˨˩ka̰j˨˨kaj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaj˨˨ka̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

cạy

  1. Làm cho long ra, bật ra bằng cách bẩy vào khe hở.
    Cạy nắp hòm.
    Cạy cửa.
  2. Lái thuyền sang bên trái.
    Cạy thuyền nhanh kẻo húc vào mỏm đá.

Tham khảo sửa