Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán 適合.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰïk˧˥ hə̰ːʔp˨˩tʰḭ̈t˩˧ hə̰ːp˨˨tʰɨt˧˥ həːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰïk˩˩ həːp˨˨tʰïk˩˩ hə̰ːp˨˨tʰḭ̈k˩˧ hə̰ːp˨˨

Tính từ sửa

thích hợp

  1. Đúng với yêu cầu.
    Giải pháp thích hợp với đời sống tập thể.

Dịch sửa

Tham khảo sửa