Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ zuəŋ˨˩laːm˧˧ ʐuəŋ˨˨laːm˨˩ ɹuəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɹuəŋ˨˨

Động từ sửa

làm ruộng

  1. Cày cấy ruộng đất để làm ra thóc gạo.
    Làm ruộng để nuôi con.

Dịch sửa

Tham khảo sửa