Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈbɛr]

Tính từSửa đổi

bare /ˈbɛr/

 1. Trần, trần truồng, trọc.
  to have one's head bare — để đầu trần
  a bare hillside — sườn đồi trọc
  to lay bare — bóc trần
 2. Trống không, rỗng, trơ trụi; (nghĩa bóng) nghèo nàn, xác xơ.
  the house looks bare — ngôi nhà trông trống rỗng
  to be bare of money — rỗng túi, không một xu dính túi
 3. Vừa đủ, tối thiểu.
  to earn a bare living — kiếm vừa đủ sống
  bare possibility — khả năng tối thiểu
 4. (Vật lý) Không được cách điện, trần.

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

bare ngoại động từ /ˈbɛr/

 1. Làm trụi, lột, bóc trần, để lộ.
  to bare one's head — lột mũ ra, bỏ mũ ra
 2. Thổ lộ, bóc lột.
  to bare one's heart — thổ lộ tâm tình
 3. Tuốt (gươm) ra khỏi vỏ.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi