Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
toj˧˥ tʰiə̰w˧˩˧to̰j˩˧ tʰiəw˧˩˨toj˧˥ tʰiəw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
toj˩˩ tʰiəw˧˩to̰j˩˧ tʰiə̰ʔw˧˩

Tính từ sửa

tối thiểu

  1. Ít nhất, không thể ít hơn được nữa; trái với tối đa.
    Lương tối thiểu.
    Giảm chi tiêu đến mức tối thiểu.
    Tối thiểu cũng phải đến hơn 50% số cử tri ủng hộ.


Tham khảo sửa