Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵʔj˨˩tʂṵj˨˨tʂuj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuj˨˨tʂṵj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

trụi

 1. Nói chim hết cả lông, cây hết cả .
  trụi lông.
  Cây bàng trụi lá.
 2. Hết sạch cả.
  Đánh bạc thua trụi.
  Cửa nhà cháy trụi..
  Trụi thùi lủi..
  Nh..
  Trụi:.
  Có bao nhiêu tiền, mất cắp trụi thùi lủi.

Định nghĩa sửa

trụi

 1. Ph,

Dịch sửa

Tham khảo sửa