Tra từ bắt đầu bởi

Xem

Chữ Hán

sửa
U+43FE, 䏾
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-43FE

[U+43FD]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+43FF]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

bọng, bóng, bỗng, bủng, bụng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.