Tra từ bắt đầu bởi

Xem .

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

bọng, bóng, bỗng, bủng, bụng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.