Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓəm˧˥ ɓṵʔŋ˨˩ɓə̰m˩˧ ɓṵŋ˨˨ɓəm˧˥ ɓuŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓəm˩˩ ɓuŋ˨˨ɓəm˩˩ ɓṵŋ˨˨ɓə̰m˩˧ ɓṵŋ˨˨

Động từ

sửa

bấm bụng

  1. Cố nén chịu, không để lộ ra cho người khác biết.
    Bấm bụng cho khỏi bật cười.
    Bấm bụng cho khỏi đau.

Tham khảo

sửa