Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨŋ˧˥ɓɨ̰ŋ˩˧ɓɨŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨŋ˩˩ɓɨ̰ŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bứng

  1. Đào cây với cả bầu đất xung quanh rễ để chuyển đi trồngnơi khác.

Tham khảo sửa