Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨŋ˧˧tʂɨŋ˧˥tʂɨŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨŋ˧˥tʂɨŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trưng

  1. "Trưng thầu" nói tắt.
    Trưng thuế đò.

Tham khảo sửa