Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zawk˧˥ja̰wk˩˧jawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟawk˩˩ɟa̰wk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

dóc

  1. Thgtục, đphg Khoác lác, phịa ra cho vui câu chuyện.
    Nói dóc hoàị

Dịch sửa

Tham khảo sửa