Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nawŋ˧˥ ʨa̰j˧˩˧na̰wŋ˩˧ ʨaj˧˩˨nawŋ˧˥ ʨaj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nawŋ˩˩ ʨaj˧˩na̰wŋ˩˧ ʨa̰ʔj˧˩

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

nóng chảy

  1. (Vật lý học) Đổi từ thể rắn sang thể lỏng khi nhiệt độ tăng.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi