Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiə̰ʔt˨˩ɗiə̰k˨˨ɗiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗiət˨˨ɗiə̰t˨˨

Danh từ sửa

điệt

  1. () Cháu (gọi bằng chú, bác).