Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán phồn thểSửa đổi

Thư pháp
 

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Dài.

DịchSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

trưởng, trườn, trường, trượng, tràng, trành

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨə̰ŋ˧˩˧ ʨɨə̤n˨˩ ʨɨə̤ŋ˨˩ ʨɨə̰ʔŋ˨˩ ʨa̤ːŋ˨˩ ʨa̤jŋ˨˩tʂɨəŋ˧˩˨ tʂɨəŋ˧˧ tʂɨəŋ˧˧ tʂɨə̰ŋ˨˨ tʂaːŋ˧˧ tʂan˧˧tʂɨəŋ˨˩˦ tʂɨəŋ˨˩ tʂɨəŋ˨˩ tʂɨəŋ˨˩˨ tʂaːŋ˨˩ tʂan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨəŋ˧˩ tʂɨən˧˧ tʂɨəŋ˧˧ tʂɨəŋ˨˨ tʂaːŋ˧˧ tʂajŋ˧˧tʂɨəŋ˧˩ tʂɨən˧˧ tʂɨəŋ˧˧ tʂɨə̰ŋ˨˨ tʂaːŋ˧˧ tʂajŋ˧˧tʂɨə̰ʔŋ˧˩ tʂɨən˧˧ tʂɨəŋ˧˧ tʂɨə̰ŋ˨˨ tʂaːŋ˧˧ tʂajŋ˧˧