Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twa̤ːn˨˩ tʰḛ˧˩˧twaːŋ˧˧ tʰe˧˩˨twaːŋ˨˩ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twan˧˧ tʰe˧˩twan˧˧ tʰḛʔ˧˩

Danh từ Sửa đổi

toàn thể

  1. Tất cả mọi thành viên.
    Toàn thể đồng bào.
    Hội nghị toàn thể.
  2. Cái chung, bao gồm tất cả các bộ phậnliên quan chặt chẽ với nhau trong một chỉnh thế.
    Chỉ thấy bộ phận mà không thấy toàn thể.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi