Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ːʔŋ˨˩tʂa̰ːŋ˨˨tʂaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːŋ˨˨tʂa̰ːŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

trạng

  1. "Trạng nguyên" nói tắt.
    Trạng.
    Trình.
  2. Giỏi về một môn gì.
    Trạng rượu.

Tham khảo sửa