Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ːʔŋ˨˩tʂa̰ːŋ˨˨tʂaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːŋ˨˨tʂa̰ːŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

trạng

  1. "Trạng nguyên" nói tắt.
    Trạng.
    Trình.
  2. Giỏi về một môn gì.
    Trạng rượu.

Tham khảo

sửa