Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṳə˨˩tʰuə˧˧tʰuə˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuə˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

thùa

  1. Nói vàng pha nhiều đồng.
    Đôi hoa vàng thùa.

Động từ

sửa

thùa

  1. Đính khuy, viền miệng khuyết.

Tham khảo

sửa