Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṳə˨˩tʰuə˧˧tʰuə˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuə˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

thùa

  1. Nói vàng pha nhiều đồng.
    Đôi hoa vàng thùa.

Động từ Sửa đổi

thùa

  1. Đính khuy, viền miệng khuyết.

Tham khảo Sửa đổi