Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to̰ʔ˨˩to̰˨˨to˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˨˨to̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tộ

  1. Bát to dùng để chứa thức ăn.
    Tộ đựng canh.

Tham khảo sửa