Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán giản thể sửa

U+4E1D, 丝
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E1D

[U+4E1C]
CJK Unified Ideographs
[U+4E1E]


Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. tằm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

, ty, ti, mịch

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təː˧˧ ti˧˧ ti˧˧ mḭ̈ʔk˨˩təː˧˥ ti˧˥ ti˧˥ mḭ̈t˨˨təː˧˧ ti˧˧ ti˧˧ mɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təː˧˥ ti˧˥ ti˧˥ mïk˨˨təː˧˥ ti˧˥ ti˧˥ mḭ̈k˨˨təː˧˥˧ ti˧˥˧ ti˧˥˧ mḭ̈k˨˨