Tiếng AnhSửa đổi

 
stay

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsteɪ]

Danh từSửa đổi

stay /ˈsteɪ/

 1. (Hàng hải) Dây néo (cột buồm... ).

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

stay ngoại động từ /ˈsteɪ/

 1. (Hàng hải) Néo (cột buồm) bằng dây.
 2. Lái theo hướng gió.

Danh từSửa đổi

stay /ˈsteɪ/

 1. Sự trở lại, sự lưu lại.
  to make a long stay in Hanoi — lưu lại lâu ở Hà Nội
 2. Sự đình lại, sự hoãn lại.
  stay of execution — sự hoãn thi hành (một bản án)
 3. Sự ngăn cản, sự trở ngại.
  a stay upon his activity — một trở ngại cho hoạt động của anh ta
 4. Sự chịu đựng; khả năng chịu đựng; sự bền bỉ, sự dẻo dai.
 5. Chỗ nương tựa, cái chống đỡ.
  to be the stay of someone's old age — là chỗ nương tựa của ai lúc tuổi già
 6. (Số nhiều) (như) corset.

Ngoại động từSửa đổi

stay ngoại động từ /ˈsteɪ/

 1. Chặn, ngăn chặn.
  to stay the hands of imperialism — chặn bàn tay của chủ nghĩa đế quốc
 2. Đình lại, hoãn lại.
 3. Chống đỡ.

Nội động từSửa đổi

stay nội động từ /ˈsteɪ/

 1. Ở lại, lưu lại.
  to stay at home — ở nhà
  to stay to dinner — ở lại ăn cơm
 2. (Thường Lời mệnh lệnh) ngừng lại, dừng lại.
  get him to stay a minute — bảo anh ta dừng lại một tí
 3. Chịu đựng, dẻo dai (trong cuộc đua... ).

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi