Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mə̰ʔjŋ˨˩mḛn˨˨məːn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
meŋ˨˨mḛŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ Sửa đổi

mệnh

  1. Số phận con người.
    Hồng nhan bạc mệnh. (tục ngữ)
  2. Đời sống.
    Bọn hiếu chiến coi mệnh người như rác.
  3. Lời truyền bảo.
    Vâng mệnh song thân.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi