Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓe̤n˨˩ ɓḭ˧˩˧ɓen˧˧ ɓi˧˩˨ɓəːŋ˨˩ ɓi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓen˧˧ ɓi˧˩ɓen˧˧ ɓḭʔ˧˩

Tính từSửa đổi

bền bỉ

  1. Xem bền