Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨəŋ˧˧ tɨ̰ʔə˨˩nɨəŋ˧˥ tɨ̰ə˨˨nɨəŋ˧˧ tɨə˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨəŋ˧˥ tɨə˨˨nɨəŋ˧˥ tɨ̰ə˨˨nɨəŋ˧˥˧ tɨ̰ə˨˨

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa