Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːʔj˨˩ zṵʔŋ˨˩lə̰ːj˨˨ jṵŋ˨˨ləːj˨˩˨ juŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːj˨˨ ɟuŋ˨˨lə̰ːj˨˨ ɟṵŋ˨˨

Động từ

sửa

lợi dụng

  1. Dùng vào việc gì cho có ích.
    Triệt để lợi dụng thì giờ.
  2. Thừa dịp mưu ích riêng cho mình.
    Lợi dụng chức vụ làm bậy.

Tham khảo

sửa