Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔ˨˩fṵ˨˨fu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fu˨˨fṵ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

phụ

 1. Vợ.
  Phu quí, phụ vinh. (tục ngữ)
 2. Cha.

Động từ sửa

phụ

 1. Không trung thành.
  Thẹn với non sông, thiếp phụ chàng (Chu Mạnh Trinh)
 2. Cư xử tệ bạc.
  Có oản anh tình phụ xôi, có cam phụ quýt, có người phụ ta. (ca dao)
 3. Giúp đỡ công việc cho người khác.
  Phụ một tay cho chóng xong.
 4. Cộng thêm vào.
  Diện tích phụ.
 5. Nhỏ hơn, không quan trọng bằng những cái chính hoặc để bổ sung cho cái chính.
  Thuế phụ.
  Anh lái phụ.
  Sản phẩm phụ.
  Công trình phụ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa