Tiếng Anh sửa

 
paper

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈpeɪ.pɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

paper /ˈpeɪ.pɜː/

 1. Giấy.
  correspondence paper — giấy viết thượng hạng; giấy viết hạng sang
  ruled paper — giấy kẻ
 2. (Số nhiều) Giấy tờ, giấy má (giấy chứng minh, hồ sơ... ).
  to show one's papers — trình giấy tờ
 3. Báo.
  daily paper — báo hằng ngày
  weekly paper — báo hằng tuần
  sporting paper — báo thể dục thể thao
 4. Bạc giấy ((cũng) paper money); hối phiếu.
 5. Gói giấy, túi giấy.
  a paper of needles — gói kim
 6. (Từ lóng) Giấy vào cửa không mất tiền, mời (rạp hát... ).
 7. Đề bài thi.
 8. bài luận văn, bài thuyết trình.

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

paper ngoại động từ /ˈpeɪ.pɜː/

 1. Dán giấy lên.
  to paper a room — dán giấy một căn buồng
 2. Bọc giấy, gói bằng giấy.
 3. Cung cấp giấy.
 4. (Từ lóng) Phát mời không để làm đầy (rạp hát... ).

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa