Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥jɛ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩vɛ̰˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. Miếng giấy nhỏ ghi số tiền, thời gian... để đi tàu xe hay xem giải trí.
    xe lửa.
    Mua tàu.
    xem ca nhạc.
    chợ.

Tham khảo Sửa đổi