Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəj˧˥ tə̤ː˨˩jə̰j˩˧ təː˧˧jəj˧˥ təː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəj˩˩ təː˧˧ɟə̰j˩˧ təː˧˧

Danh từ sửa

giấy tờ

  1. Giấy má việc công.

Dịch sửa

Tham khảo sửa