Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛ̰˧˩˧ ɛm˧˧tʂɛ˧˩˨ ɛm˧˥tʂɛ˨˩˦ ɛm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɛ˧˩ ɛm˧˥tʂɛ̰ʔ˧˩ ɛm˧˥˧

Danh từ sửa

trẻ em

  1. Trẻ nhỏ nói chung.
    Săn sóc trẻ em.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa