Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛ̰˧˩˧ ɛm˧˧tʂɛ˧˩˨ ɛm˧˥tʂɛ˨˩˦ ɛm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɛ˧˩ ɛm˧˥tʂɛ̰ʔ˧˩ ɛm˧˥˧

Danh từ

sửa

trẻ em

  1. Trẻ nhỏ nói chung.
    Săn sóc trẻ em.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Từ liên hệ

sửa

Tham khảo

sửa