Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨk˧˥ naŋ˧˧ʨɨ̰k˩˧ naŋ˧˥ʨɨk˧˥ naŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨk˩˩ naŋ˧˥ʨɨ̰k˩˧ naŋ˧˥˧

Danh từ

sửa

chức năng

  1. một từ dùng để chỉ khả năng của một cái gì đó, những gì cái đó có thể làm được.
  2. Miêu tả tính chất có thể hoạt động thuộc hoặc của sự vật được đề cập hoặc do sự vật tạo ra
    Chức năng của xe máy mới hiện nay là phun xăng tiết kiệm.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)