Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːw˧˧tʂaːw˧˥tʂaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːw˧˥tʂaːw˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trao

  1. Đưa tay, chuyển đến.
    Trao tiền.
    Trao thư.
  2. Giao phó.
    Trao quyền.
    Trao nhiệm vụ.

Tham khảo sửa