Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈnɛr.ˌoʊ]

Tính từSửa đổi

narrow /ˈnɛr.ˌoʊ/

 1. Hẹp, chật hẹp, eo hẹp.
  a narrow street — một phố hẹp
  within narrow bounds — trong phạm vi chật hẹp
 2. Hẹp hòi, nhỏ nhen.
  narrow mind — trí óc hẹp hòi nhỏ nhen
 3. Kỹ lưỡng, tỉ mỉ.
  a narrow examination — sự xem xét kỹ lưỡng

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

narrow (thường) số nhiều /ˈnɛr.ˌoʊ/

 1. Khúc sông hẹp; đoạn đường phố hẹp; hẻm núi; cửa biển hẹp, cửa sông hẹp.

Động từSửa đổi

narrow /ˈnɛr.ˌoʊ/

 1. Thu hẹp, làm hẹp lại, co lại, rút lại, thành hẹp hòi.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi