Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓə̤ː˨˩ səwŋ˧˧ɓəː˧˧ ʂəwŋ˧˥ɓəː˨˩ ʂəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓəː˧˧ ʂəwŋ˧˥ɓəː˧˧ ʂəwŋ˧˥˧

Danh từ sửa

bờ sông

  1. Xem bờ biển
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)