Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈfrənt/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

front /ˈfrənt/

 1. (Thơ ca) Cái trán.
 2. Cái mặt.
  front — mặt đối mặt
 3. Đằng trước, phía trước; mặt trước (nhà... ); (thông tục) bình phong ((nghĩa bóng)).
  in front of — ở phía trước
 4. Vạt ngực (hồ cứng, ở sơ mi đàn ông).
 5. (Quân sự) ; (chính trị) mặt trận.
  to go the front — ra mặt trận
  the liberation front — mặt trận giải phóng
  the popular front — mặt trận bình dân
  production front — mặt trận sản xuất
 6. Sự trơ tráo, sự trơ trẽn.
  to have the front to do something — dám trơ trẽn làm một việc gì
  to show a bold front — dám giơ cái mặt mo ra
 7. Đường đi chơi dọc bờ biển (ở nơi nghỉ mát).
 8. Mớ tóc giả.
 9. (Khí tượng) Frông.

Thành ngữ sửa

Tính từ sửa

front /ˈfrənt/

 1. Đằng trước, về phía trước, ở phía trước.
 2. (Ngôn ngữ học) Front vowel nguyên âm lưỡi trước.

Phó từ sửa

front /ˈfrənt/

 1. Về phía trước, thẳng.
  eyes front! — (quân sự) nhìn đằng trước, thẳng!

Ngoại động từ sửa

front ngoại động từ /ˈfrənt/

 1. Xây mặt trước (bằng đá... ).
  a house fronted with stone — nhà mặt trước xây bằng đá
 2. Quay mặt về phía; đối diện với.
  your house fronts mine — nhà anh đối diện với nhà tôi
 3. Đương đầu, chống cự.
  to front danger — đương đầu với nguy hiểm

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

front nội động từ ((thường) + to, towards, on, upon) /ˈfrənt/

 1. Quay mặt về phía; đối diện với.
  the hotel fronts on the sea — khách sạn quay mặt ra biển

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
front
/fʁɔ̃/
fronts
/fʁɔ̃/

front /fʁɔ̃/

 1. Trán.
  Front haut — trán cao
 2. (Văn học) Mặt; đầu.
  La rougeur lui monte au front — hắn đỏ mặt
  Relever le front — ngẩng đầu lên
 3. Mặt trước.
  Le front d’un bâtiment — mặt trước của tòa nhà
 4. Tiền tuyến.
  Le front et l’arrière — tiền tuyến và hậu phương
 5. (Quân sự, chính trị) Mặt trận.
  Aller au front — ra mặt trận
  front de libération nationale — mặt trận giải phóng dân tộc
 6. (Khí tượng) Fron.
 7. (Nghĩa bóng) Sự trơ tráo; sự cả gan.
  Vous avez le front de soutenir ce qu’il a dit — anh dám cả gan ủng hộ điều anh kia vừa nói
  courber le front — cúi đầu nhịn nhục
  de front — từ phía mặt, trực diện
  Attaquer l’ennemi de front — tấn công kẻ thù từ phía mặt
  aborder de front la question — đề cập vấn đề một cách trực diện+ sát cánh nhau, sóng đôi
  Deux hommes de front — hai người đi sóng đôi+ cùng lúc
  Mener de front deux affaires — làm cùng lúc hai việc+ không khoan nhượng, thẳng thừng
  Attaquer de front les opinions de quelqu'un — công kích thẳng những ý kiến của ai
  faire front — đương đầu với
  front à front — mặt đối mặt, chống đối nhau
  front levé — xem levé
  se frapper le front — vỗ trán nhớ ra chuyện gì

Tham khảo sửa