Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈvɑʊ.əl/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

vowel /ˈvɑʊ.əl/

  1. (Ngôn ngữ học) Nguyên âm.

Tham khảo sửa