Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰j˧˩˧ ɓə̰ʔt˨˩noj˧˩˨ ɓə̰k˨˨noj˨˩˦ ɓək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˧˩ ɓət˨˨noj˧˩ ɓə̰t˨˨no̰ʔj˧˩ ɓə̰t˨˨

Tính từSửa đổi

  1. nổi lên rất rõ giữa những cái khác, khiến dễ dàng nhận thấy ngay.
    thành tích nổi bật
    vấn đề nổi bật trong tuần

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi