Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰j˧˩˧ ɓə̰ʔt˨˩noj˧˩˨ ɓə̰k˨˨noj˨˩˦ ɓək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˧˩ ɓət˨˨noj˧˩ ɓə̰t˨˨no̰ʔj˧˩ ɓə̰t˨˨

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi