Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fiə˧˥ ʨɨək˧˥fḭə˩˧ tʂɨə̰k˩˧fiə˧˥ tʂɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fiə˩˩ tʂɨək˩˩fḭə˩˧ tʂɨə̰k˩˧

Tính từ

sửa

phía trước

  1. dùng để chỉ cái gì đó ở trước mặt, trái nghĩa với phía sau. Nói chung nếu bạn nhìn thẳng những gì bạn nhìn thấy là ở phía trước.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)