Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈflɑʊ.ər/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

flower /ˈflɑʊ.ər/

 1. Hoa, bông hoa, đoá hoa.
 2. Cây hoa.
 3. (Số nhiều) Lời lẽ văn hoa.
  flowers of speech — những câu văn hoa
 4. Tinh hoa, tinh tuý.
  the flower of the country's youth — tinh hoa của thanh niên đất nước, những phần tử ưu tú của thanh niên đất nước
 5. Thời kỳ nở hoa.
  the trees are in flower — cây cối nở hoa
 6. Tuổi thanh xuân.
  to give the flower of one's age to the country — hiến tuổi thanh xuân cho đất nước
 7. (Số nhiều) (hoá học) hoa.
  flowers of sulphur — hoa lưu huỳnh
 8. Váng men; cái giấm.

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

flower ngoại động từ /ˈflɑʊ.ər/

 1. Làm nở hoa, cho ra hoa.
 2. điểm bằng hoa, trang trí bằng hoa.

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

flower nội động từ /ˈflɑʊ.ər/

 1. Nở hoa, khai hoa, ra hoa.
 2. (Nghĩa bóng) Nở rộ, đạt tới thời kỳ rực rỡ nhất.
  his genius flowered early — tài năng của anh ta sớm nở rộ

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa