Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰajŋ˧˧ swən˧˧tʰan˧˥ swəŋ˧˥tʰan˧˧ swəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˥ swən˧˥tʰajŋ˧˥˧ swən˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Định nghĩa Sửa đổi

thanh xuân

  1. Tuổi xuân hay tuổi trẻ.
    Một chàng vừa trạc thanh xuân (Truyện Kiều)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi