Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰïk˧˥ tʰu˧˥tʰḭ̈t˩˧ tʰṵ˩˧tʰɨt˧˥ tʰu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰïk˩˩ tʰu˩˩tʰḭ̈k˩˧ tʰṵ˩˧

Tính từ Sửa đổi

thích thú

  1. Cảm thấy vui vì được như ý muốn.
    Thích thú tìm được đủ sách tham khảo.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi