Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

cho là

  1. tương tự như cho rằng

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi