Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaʔaw˧˥ɲaːw˧˩˨ɲaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲa̰ːw˩˧ɲaːw˧˩ɲa̰ːw˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhão

  1. Hơi náthãy còn nhiều nước.
    Cơm nhão.
  2. Không chắc.
    Bắp thịt nhão.
  3. Hỏng, thất bại (thtục).
    Việc nhão rồi.

Tham khảo sửa