Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗwaːn˧˥ɗwa̰ːŋ˩˧ɗwaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗwan˩˩ɗwa̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đoán

  1. Suy ra điều chưa xảy ra.
    Phải rồi!.
    Cụ đoán tài lắm (Nguyễn Đình Thi)
    Anh hùng, đoán giữa trần ai, mới già (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa