Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəp˧˥ ɲə̰ʔn˨˩ʨə̰p˩˧ ɲə̰ŋ˨˨ʨəp˧˥ ɲəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨəp˩˩ ɲən˨˨ʨəp˩˩ ɲə̰n˨˨ʨə̰p˩˧ ɲə̰n˨˨

Động từ sửa

chấp nhận

  1. Đồng ý tiếp nhận điều yêu cầu của người khác.
    Chấp nhận các điều kiện của bên đặt hàng.
    Chấp nhận các yêu sách.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa