Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəp˧˥ ɲə̰ʔn˨˩ʨə̰p˩˧ ɲə̰ŋ˨˨ʨəp˧˥ ɲəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨəp˩˩ ɲən˨˨ʨəp˩˩ ɲə̰n˨˨ʨə̰p˩˧ ɲə̰n˨˨

Động từ Sửa đổi

chấp nhận

  1. Đồng ý tiếp nhận điều yêu cầu của người khác.
    Chấp nhận các điều kiện của bên đặt hàng.
    Chấp nhận các yêu sách.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi