Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ziəʔən˧˥ ɗa̰ːʔt˨˩jiəŋ˧˩˨ ɗa̰ːk˨˨jiəŋ˨˩˦ ɗaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟiə̰n˩˧ ɗaːt˨˨ɟiən˧˩ ɗa̰ːt˨˨ɟiə̰n˨˨ ɗa̰ːt˨˨

Động từ sửa

diễn đạt

  1. Làm ý nghĩ, tình cảm bằng hình thức nào đó.
    Bài văn diễn đạt khá sinh động .
    Văn phong diễn đạt lủng củng.

Tham khảo sửa